Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/platne/silownia/public_html/tkkfazory/wp-config.php:1) in /home/platne/silownia/public_html/tkkfazory/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
TKKF "Azory" » Aktualności http://silownia.krakow.pl Kuźnia talentów od 1985 roku. Sat, 15 Sep 2018 09:42:19 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.2.21 VIII Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Sosnowiec 20-21 października 2018 r. http://silownia.krakow.pl/1073/ http://silownia.krakow.pl/1073/#comments Sat, 15 Sep 2018 09:41:22 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1073 Czytaj dalej]]> VIII Mistrzostwa Polski  w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego     Sosnowiec, 20-21 października 2018 r.
Eliminacje do Mistrzostw Świata w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 2019 Eliminacje do Pucharu Europy w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 2019 Eliminacje do Mistrzostw ER w Wyciskaniu Klasycznym 2019
I. CELE

1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski w kategorii Juniorek i Juniorów do lat 16, 18, 20, 23, Seniorek i Seniorów oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym .

2. Popularyzacja wyciskania leżąc klasycznego.

3. Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

4. Wyłonienie reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata 2019

II. PATRONAT HONOROWY       – Prezydent Miasta Sosnowca pan Arkadiusz Chęciński

III. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

2. Urząd Miasta w Sosnowcu.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

4. Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza.

5. Klub Centrum Formy Dąbrowa Górnicza.
IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin zawodów:      20-21 październik 2018 r.  2. Miejsce startu:           Hala Sportowa w Sosnowcu – Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 91 3. Termin zgłoszeń: 6 październik 2018r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS. Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS  lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu  „Do pobrania”: pobierz wniosek.

2. Opłacone wpisowe w przypadku:  i. zgłoszenia terminowego – do 6 października 2018 r. : 100 zł (juniorzy), 150 zł (seniorzy i weterani).  ii. zgłoszenia terminowego – do 6 października 2018 r. 200 zł w przypadku startu w dwóch grupach wiekowych. iii. zgłoszenia spóźnionego – od 7 do 9 października 2018 r. : 200 zł (juniorzy) 250 zł (seniorzy i weterani) 300 zł w przypadku startu w dwóch grupach wiekowych. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń Opłaty startowe należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenie Centrum Formy ul. Aleja Róż 5 41-300 Dabrowa Górnicza: BGŻ BNB PARIBAS 89 2030 0045 1110 0000 0381 1670 W tytule przelewu musi znajdować się imię, nazwisko, nazwę klubu wraz z dopiskiem MP-WLK. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 17 października 2018r. (środa) lub na miejscu w biurze zawodów.

3. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

VI. SPOSOBY RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna juniorek i juniorów, seniorek i seniorów oraz weteranek i weteranów zostanie przeprowadzona w obowiązujących kategoriach wiekowych i wagowych według wyniku uzyskanego w kilogramach.

2. Klasyfikacja Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych juniorów i juniorek do lat 16, 18, 20 i 23, seniorek, seniorów na podstawie wyniku uzyskanego w punktach Wilks`a.

3. Klasyfikacja najlepszej  weteranki i weterana zostanie przeprowadzona we wszystkich grupach wiekowych razem na podstawie wyniku uzyskanego w punktach Wilks`a.

4. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie w kategorii juniorek i juniorów do lat 16, 18, 20, 23,seniorek i seniorów.
UWAGA: Zawodniczki i zawodnicy mogą być  zgłoszeni  do rywalizacji w jednej kategorii wiekowej wynikającej z daty urodzenia (np. 17-latek wyłącznie do lat 18) oraz dodatkowo do rywalizacji w kategorii seniorów.

VII. NAGRODY

1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej i wiekowej zostaną nagrodzone medalami.

2. Każdy Mistrz i Mistrzyni Polski w kategorii wiekowej i wagowej otrzymają statuetkę lub puchar. .

3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open juniorek i juniorów do lat 16, 18, 20, 23,seniorek i seniorów oraz weteranek i weteranów zostaną nagrodzone pucharami lub statuetkami.

4. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce a osoby niesklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.  5. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkową koszulkę, kubek i długopis z logo zawodów.
VIII. INFORMACJE  1. Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela:  Grzegorz Leski tel. 504-120-722, e-mail: grzegorzleski@wp.pl 2. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.

2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanym pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pzkfits.pl jako załącznik do wiadomości. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

3. W dniach od 7 do 9 października 2018 roku istnieje możliwość dokonywania zmian kategorii wagowej zgłoszonych zawodników a także zgłoszenia w dodatkowej kategorii wiekowej bez konsekwencji finansowych.

4. Po 9 października nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania jakichkolwiek zmian na listach startowych.

5. Zgłoszenia ustne bądź telefoniczne (z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia) nie będą honorowane.

6. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl

X. ZAKWATEROWANIE

1. Rezerwacji noclegów  we własnym zakresie:

2. Podczas zawodów istnieje możliwość korzystania z posiłków na własny koszt (bufet) oraz zamówienia obiadów.

XI. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl

XII. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.

2. Komisje sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.

3. Na zawodach nie będą przyjmowane opłaty za licencje zawodnicze.Opłaty te należy uiszczać bezpośrednio na konto PZKFiTS BANK PKO SA Nr.08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

4. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl

5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela PZKFiTS oraz Sędziego Głównego Zawodów.

]]>
http://silownia.krakow.pl/1073/feed/ 0
I Otwarte Mistrzostwa Tarnowskich Gór w Wyciskaniu Leżąc i Martwym Ciągu Klasycznym Pod Patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha Tarnowskie Góry 7 października 2108 http://silownia.krakow.pl/i-otwarte-mistrzostwa-tarnowskich-gor-w-wyciskaniu-lezac-i-martwym-ciagu-klasycznym-pod-patronatem-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-arkadiusza-czecha-tarnowskie-gory-7-pazdziernika-2108/ http://silownia.krakow.pl/i-otwarte-mistrzostwa-tarnowskich-gor-w-wyciskaniu-lezac-i-martwym-ciagu-klasycznym-pod-patronatem-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-arkadiusza-czecha-tarnowskie-gory-7-pazdziernika-2108/#comments Sat, 15 Sep 2018 09:23:01 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1070 Czytaj dalej]]> I Otwarte Mistrzostwa Tarnowskich Gór w Wyciskaniu Leżąc i Martwym Ciągu Klasycznym Pod Patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha

Tarnowskie Góry, 07 października 2017 r.

I. CELE

1. Popularyzacja Wyciskania Leżąc oraz Martwego Ciągu Klasycznego wśród mieszkańców Tarnowskich Gór.

2. Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Tarnowskich Gór na 2018 r.

3. Sprawdzian przed Mistrzostwami Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

II. PATRONAT MEDIALNY

1. Tygodnik Gwarek 2. TG Stacja

III. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

2. Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

3. Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza. 4. Mikołaj Kowalik – Kola Osobisty Trener.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin zawodów: 7 października 2018 r.

2. Miejsce startu:  Hala Sportowa w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8

3. Termin zgłoszeń:  1 października 2018 r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do organizatora.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS,  po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu „Do pobrania”: pobierz wniosek.

2. Kandydaci do klubu – tylko osoby, które jeszcze nie startowały jako kandydaci od 2018 r. (startować      można tylko raz jako kandydat).

3. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

4. Opłacone wpisowe w przypadku: i. zgłoszenia terminowego – do 1 października : 60 oraz 40 zł w kolejnej kategorii  wiekowej ii. zgłoszenia spóźnionego – od 2-7 października 80 zł oraz 60 zł w kolejnej kategorii wiekowej

V. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE
a. Wyciskanie Leżąc Klasyczne

1. Klasyfikacja indywidualna juniorek do lat 16, 18, 20, 23 i seniorek w kategoriach open na podstawie wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

2. Klasyfikacja indywidualna juniorów do lat 16, 18, 20, 23 w kategoriach open na podstawie wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

3. Klasyfikacja indywidualna seniorów w obowiązujących kategoriach wagowych (59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120) na podstawie wyniku uzyskanego w kilogramach. 4. Klasyfikacja indywidualna weteranów I gr. (40-49 lat), II gr. (50-59 lat) oraz III gr. (60 – +60 lat) w kategoriach open na podstawie wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

a. Martwy Ciąg Klasyczny

1. Klasyfikacja indywidualna juniorek do lat 18, 23 i seniorek w kategoriach open na podstawie wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

2. Klasyfikacja indywidualna juniorów do lat 18, 23 w kategoriach open na podstawie      wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

3. Klasyfikacja indywidualna seniorów w kategoriach wagowych do 74, do 93 oraz powyżej 93 kg na podstawie wyniku uzyskanego w punktach  Wilks’a.

4. Klasyfikacja indywidualna weteranów w kategorii open na podstawie wyniku uzyskanego w punktach Wilks’a.
VI. NAGRODY

1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone medalami.

2. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Zawodnik spośród wszystkich startujących zostaną nagrodzeni pucharami lub statuetką w wyciskaniu oraz martwym ciągu.

3. Sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

4. W zależności od hojności sponsorów przewidziano nagrody rzeczowe.

VII. INFORMACJE

1. Wszelkich informacji udziela: oraz p. Mikołaj Kowalik 518 808 026 kasia18k@wp.pl oraz p. Grzegorz Leski 504 120 722 grzegorzleski@wp.pl

2. Informacje o zawodach wraz z Komunikatem  oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl

3. Wszystkie należności związane z opłatą wpisowego płatne wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

VIII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: grzegorzleski@wp.pl jako załącznik do wiadomości. Załącznik ma być plikiem w formacie Excela 98-2003.

2. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

1. Wstępnie godz. 8.00 do 09:30 ważenie zawodniczek, a następnie zawodników; 10:00 rozpoczęcie startów w wyciskaniu. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl .

X. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.

2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.

3. Na zawodach nie będą przyjmowane opłaty za licencje zawodnicze.Opłaty te należy uiszczać bezpośrednio na konto PZKFiTS BANK PKO SA Nr. BANK PKO SA Nr.08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

4. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl

5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela PZKFiTS oraz Sędziego Głównego Zawodów.

]]>
http://silownia.krakow.pl/i-otwarte-mistrzostwa-tarnowskich-gor-w-wyciskaniu-lezac-i-martwym-ciagu-klasycznym-pod-patronatem-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-arkadiusza-czecha-tarnowskie-gory-7-pazdziernika-2108/feed/ 0
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w TSK Wrocław 8-9.09.2018 http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-seniorek-i-seniorow-w-tsk-wroclaw-8-9-09-2018/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-seniorek-i-seniorow-w-tsk-wroclaw-8-9-09-2018/#comments Sat, 15 Sep 2018 09:05:20 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1068 Czytaj dalej]]> Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w TSK Wrocław 8-9.09.2018 :

Skalska Nina kat.47kg P-97,5kg W-55kg MC-110kg T-262,5kg 4 miejsce

Krakowian Małgorzata kat.72kg P-102,5kg W-65kg MC-132,5kg T-300kg 6 miejsce (zawodniczka zaliczyła wszystkie 9 podejść )

Szczurek Andrzej kat.93kg P-220kg W-142,5kg MC-245kg T-607,5kg 9 miejsce     (w wadze było aż 18 zawodników)

Kania Mirosław kat.105kg P-220kg W-155kg MC-240kg T-615kg 9 miejsce

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów .

]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-seniorek-i-seniorow-w-tsk-wroclaw-8-9-09-2018/feed/ 0
Ogólnopolskie Mistrzostwa MTKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i Trójboju Siłowym Klasycznym http://silownia.krakow.pl/ogolnopolskie-mistrzostwa-mtkkf-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-i-trojboju-silowym-klasycznym-2/ http://silownia.krakow.pl/ogolnopolskie-mistrzostwa-mtkkf-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-i-trojboju-silowym-klasycznym-2/#comments Fri, 07 Sep 2018 07:46:29 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1063 Czytaj dalej]]> W sobotę 29 września w Hali Sportowej – Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Michalika 2 odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa MTKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i Trójboju Siłowym Klasycznym . Wszystkich chętnych do startu prosi się o zapisywanie telefonczne lub osobiście w siłowni klubu w zgłoszeniu proszę podać imię , nazwisko , kategorię wagową i kategorię wiekową .Wszystkich zawodników naszego klubu zachęcamy do startu w zawodach . Zapraszam oczywiście kibiców aby wspierali naszych zawodników 💪💪

Poniżej komunikat o zawodach :

 

I. CELE

1. Popularyzacja sportów siłowych wśród mieszkańców Polski.
2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu leżąc klasycznym i w IV trójboju siłowym klasycznym.

II. ORGANIZATORZY

1. Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Krakowie
2. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
3. Ognisko TKKF „Azory” Kraków

III. PARTNERZY I SPONSORZY

1. Województwo Małopolskie.
2. Gmina Miejska Kraków.
3. Gmina Zielonki

IV . WSPARCIE MEDIALNE

1. Kurier Małopolski TKKF

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji na wadze, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków i kandydaci na członków.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: https://www.pzkfits.pl/do-pobrania/

2. Opłacone wpisowe:

a/ Trójbój Siłowy Klasycznym w wysokości 65 zł.
Zgłoszenia po terminie 100 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.

b/ Wyciskanie Sztangi Klasycznym w wysokości 65 zł.
Zgłoszenia po terminie 100 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .

Uwaga:
Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).

3. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w wyciskaniu leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.

UWAGA:
Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a
2. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a,
3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
4. Juniorzy 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a,
5. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a
6. Seniorzy w kat. 74, 93, + 93, według formuły Wilks’a
7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
9. Weterani III gr. (+ 60 ) lat open według formuły Wilks’a.
Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :

1. Juniorki 14-18 lat open według formuły Wilks’a
2. Juniorki 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
4. Juniorzy 14-18 lat open według formuły Wilks’a,
5. Juniorzy 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
6. Seniorzy w kat open według formuły Wilks’a –
7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
9. Weterani III gr.( +60 ) lat open według formuły Wilks’a.

Regulamin zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez PZKFiTS.

 

]]>
http://silownia.krakow.pl/ogolnopolskie-mistrzostwa-mtkkf-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-i-trojboju-silowym-klasycznym-2/feed/ 0
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 i lat 23 – Komunikat http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-juniorow-do-lat-18-i-lat-23-komunikat/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-juniorow-do-lat-18-i-lat-23-komunikat/#comments Tue, 21 Aug 2018 09:27:55 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1057 Czytaj dalej]]>

KOMUNIKATO ZAWODACH

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 i 23 w Trójboju Siłowym Klasycznym

Kielce, 14 – 16 września 2018r.
Eliminacje do Mistrzostw Europy Juniorek i Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym

 1. Popularyzacja trójboju siłowego klasycznego.
 2. Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Polski na rok 2018 w kategorii juniorek i juniorów do lat 18 i 23.
 3. Wyłonienie reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów

II. ORGANIZATORZY

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
 2. Klub Sportowy Tęcza-Społem w Kielcach.
 3. Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin zawodów:
 2. Miejsce startu:
 3. Termin zgłoszeń:

14 – 16 września 2018r.
Hala sportowa Klubu Sportowego Tęcza-Społem,
ul. Zagnańska 110, 25-560 Kielce.
03 września 2018r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniukompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu „Do pobrania”: pobierz wniosek.

2. Opłacone startowe w przypadku:
i. zgłoszenia terminowego – do 03 września 2018 r. (poniedziałek) : 100 zł.
ii. zgłoszenia spóźnionego – od 04 września 2018 r. do 06 września 2018 r (czwartek) : 200 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.Opłaty startowe należy wnosić w biurze zawodów wyłącznie gotówką.

3. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

V. SPOSOBY RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna juniorek i juniorów do lat 18 i 23 w obowiązujących kategoriach wagowych.
2. Klasyfikacja Najlepszej Juniorki i Najlepszego Juniora do lat 18 i 23 według formuły Wilks`a.
3. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona w kategorii juniorek i juniorów do lat 18 i 23.

UWAGA: zawodnicy mogą zgłosić się do rywalizacji wyłącznie w jednej kategorii wiekowejwynikającej z daty urodzenia (np. 15-latek wyłącznie do lat 18)

 1. NAGRODY
  1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej juniorek i juniorów zostaną nagrodzone medalami.
  2. MistrzyniiMistrzPolskiwkategoriiwagowejzostanąnagrodzeni statuetkamilubpucharami.
  3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszej Juniorki oraz Najlepszego Juniora Zawodów

   zostaną nagrodzone pucharami.

  4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej juniorek i juniorów zostaną nagrodzone pucharami.
  5. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy, a osoby niesklasyfikowane

   certyfikat uczestnictwa.

 2. INFORMACJE
  1. Adres do korespondencji:
   Klub Sportowy „Tęcza-Społem”

   25-560 Kielce, ul. Zagnańska 110Tel: (41) 331-56-94
   e-mail: teczaspolem@o2.pl.

  2. Wszelkich informacji udziela: Izabela Korus, tel. (41) 331-68-94, 794-973-943.
  3. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w Internecie

   na witrynach www.pzkfits.pl i www.powerlifting.pl.

 3. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.
  2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pzkfits.pl jako załącznik do wiadomości. Załącznik ma byćplikiem w formacie Excela 98-2003.
  3. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
  4. W dniach 04-06 września 2018 r. istnieje możliwość dokonywania zmian kategorii

   wagowej zgłoszonych zawodników bez konsekwencji finansowych.

  5. Po 06 września 2018 r. nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania

   jakichkolwiek zmiannalistachstartowych.

  6. Zgłoszenia ustne lub telefoniczne, z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia, nie będąhonorowane.
  7. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl.
 4. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  1. Możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie – termin rezerwacji do 06 września 2018 r.w Hotelu Villa Bagatela, Dąbrowa, ul. Barczańska 319a, Pan Daniel Grzela tel. 575-603-800.Wyżywienie: w miejscu startu (kawiarnia KS Tęcza-Społem) – obiad 25 zł, kolacja 20 zł.
  2. Zamówienia na wyżywienie należy składać do 07 września 2018 r. Po tym terminie organizator nie zapewnia ww. świadczeń.
 5. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany w Internecie na witrynach www.pzkfits.pl , www.powerlifting.pl .

REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
 2. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym

  w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS. Warszawa, dnia 2018.07.20

  Wiceprezes PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego

  mgr inż. Grzegorz Nocek
  https://www.pzkfits.pl/mistrzostwa-polski-juniorow-do-lat-18-i-do-lat-23-2018-komuikt/page2image1297486832

]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-juniorow-do-lat-18-i-lat-23-komunikat/feed/ 0
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznych 2018 – KOMUNIKAT http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-trojboju-silowym-klasycznych-2018-komunikat/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-trojboju-silowym-klasycznych-2018-komunikat/#comments Tue, 21 Aug 2018 09:24:02 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1055 Czytaj dalej]]>

KOMUNIKAT O ZAWODACH

VIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym

Eliminacje do: Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym 2018
Mistrzostw Europy Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym 2019 Pucharu Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym 2019

Wrocław 7- 9 września 2018 r.

I. CELE

1. Popularyzacja trójboju siłowego klasycznego.
2. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski na rok 2018 w kategorii seniorek i seniorów.
3. Wyłonienie reprezentantów Polski na

– Mistrzostwa Europy w TSK 2018
– Mistrzostwa Europy Weteranów w TSK 2019- Puchar Europy w TSK 2019

II. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.2. Strenght Coach Performance Wrocław.
3. Wojciech Jusiel Sport-Performance.

III. TERMIN I MIEJSCE1. Termin zawodów:
2. Miejsce startu:
3. Termin zgłoszeń:

7- 9 września 2018 r.
Hala Sportowa SCP Wrocław, ul.Międzyleska 4
29 sierpnia 2018 r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS. Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe
opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członkówPZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniukompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji

zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu „Do pobrania”.
2. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.3. Opłacone wpisowe w przypadku:

I. zgłoszenia terminowego – do 29 sierpnia 2018r. (środa) : 150 zł
II. zgłoszenia spóźnionego – od 30 sierpnia 2018r. do 1 września 2018r. (sobota): 250 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.

V. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna seniorek w obowiązujących kategoriach wagowych. 2. Klasyfikacja indywidualna seniorów w obowiązujących kategoriach wagowych. 3. Klasyfikacja najlepszej seniorki i najlepszego seniora według formuły Wilks’a. 4. Klasyfikacja drużynowa w kategorii seniorek i seniorów.

VI. NAGRODY

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej zostaną nagrodzone medalami.
 2. Mistrzynie i Mistrzowie Polski w kategoriach wagowych zostaną nagrodzeni pucharami lubstatuetkami.
 3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Zawodnikzostaną nagrodzone pucharami.
 4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej seniorek i seniorów zostaną nagrodzonepucharami.
 5. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzająceuzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

VII. INFORMACJE

 1. Wszelkich informacji udzielają:
  p. Wojciech Jusiel 506 018 294 w.jusiel@strengthcoach.ploraz p. Jarosław Drzewiecki 577 572 435 jdr.fit@gmail.com
 2. Informacje o zawodach wraz z Komunikatem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą wInternecie na witrynie www.pzkfits.pl
 3. Wszystkie należności związane z opłatą wpisowego płatne wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.

2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pzkfits.pl jako załącznik do wiadomości. Załącznik ma być plikiem w formacie Excela 98-2003.

3. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

 1. W dniach 30 sierpnia 2018 r. – 01 września 2018 r. istnieje możliwość dokonywaniazmian kategorii wagowej zgłoszonych zawodników bez konsekwencji finansowych.
 2. Zgłoszenia ostateczne i zmiany kategorii wagowych przyjmowane są do dnia 01 września 2018r.Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania jakichkolwiekzmian na listach startowych.
 3. Zgłoszenia ustne lub telefoniczne, z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia nie będą honorowane.
 4. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl

IX. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

1. Zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowani załatwiają w własnym zakresie.Hotele blisko miejsca startu, gdzie można zamówić noclegi i wyżywienie:Hotel Wodnik Wrocław, ul. Na Grobli 28, Tel. 0-71 343 36 67
Hotel Brochów Wrocław, ul. Centralna 32, Tel. 0-71 343 41 79

Hotel Campanile Ślężna 26, Tel. 0-71 783 03 00
Hotel Premiere Classe Ślężna 28, 53-302 Wrocław, Tel. 0-71 783 02 00

X. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowanyw Internecie na witrynie www.pzkfits.pl .

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
2. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom

zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl

Wrocław, dnia 20 lipca 2018r.

Zatwierdził: Organizator:

Strength Coach Performance Wrocław mgr inż. Wojciech Jusiel

https://www.pzkfits.pl/mistrzostwa-polski-w-trojboju-silowym-klasycznym-komunikat/

 

]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-trojboju-silowym-klasycznych-2018-komunikat/feed/ 0
Mistrzostwa Polski w wyciskaniu w sprzęcie Warszawa 24 czerwiec 2018 http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-wyciskaniu-w-sprzecie-warszawa-24-czerwiec-2018/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-wyciskaniu-w-sprzecie-warszawa-24-czerwiec-2018/#comments Wed, 27 Jun 2018 19:07:59 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1038 Czytaj dalej]]>  

W dniu 24 czerwca w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w sprzęcie w wyciskaniu sztangi leżąc które były eliminacją do Mistrzostw Europy w Luxemburgu w które odbędą się w październiku . Nasz klub reprezentowało 4 zawodników i 2 zawodniczki i zaprezentowali się wyśmienicie zdobywając drużynowo vice Mistrzostwo Polski w seniorach i w seniorkach oczywiście zdobyli też medale indywidualne .

Marcin Karkula został Mistrzem Polski seniorów w wadze 105 kg z wynikiem 285 kg ( co jest jego rekordem)

Jadwiga Radwańska także została Mistrzynią Polski w seniorach i weteranach w wadze 57 kg z wynikiem 95 kg  wygrała również kategorie open weteranek

Andrzej Krawontka został Mistrzem Polski juniorów do 23 lat w wadze 83 kg z wynikiem 145 kg ( startował bez koszulki specjalistycznej )

Wojtek Kordeczka również został Mistrzem Polski weteranów oraz był czwarty w seniorach w wadze 74 kg z wynikiem 140 kg

Kamila Wójcik została vice Mistrzynią Polski juniorów do 23 lat oraz czwarte miejsce w seniorkach w wadze 63 kg z wynikiem 55 kg

Bogusław Ufir zajął czwarte miejsce w seniorach w wadze 66 kg z wynikiem 165 kg

Kwalifikacje na Mistrzostwa Europy do Luxemburga dostali Jadwiga Radwańska , Marcin Karkula , Andrzej Krawontka , Wojtek Magiera (eliminacje zdobył na Mistrzostwach Świata w RPA) oraz Adam Balawejder (został zwolniony z eliminacji)

Wszystkim zawodnikom i oczywiście Prezesowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i medali na Mistrzostwach Europy w Luxemburgu.

36228752_2048721381804509_6142137725333012480_n36274688_2048721758471138_6796610850556739584_n35162214_2048722188471095_3560922587288567808_n36188198_2048721808471133_165463653733105664_n36231243_1449533418480025_434144945071194112_n36176880_2048722081804439_7502511184038330368_n36301795_2048721831804464_6656146315963006976_n

 

]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwa-polski-w-wyciskaniu-w-sprzecie-warszawa-24-czerwiec-2018/feed/ 0
JAKUB LENART WICEMISTRZEM ŚWIATA http://silownia.krakow.pl/jakub-lenart-wicemistrzem-swiata/ http://silownia.krakow.pl/jakub-lenart-wicemistrzem-swiata/#comments Tue, 12 Jun 2018 17:54:53 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1032 Czytaj dalej]]> JAKUB LENART WICEMISTRZEM ŚWIATA. Znowu mamy powody do radości z naszych najmłodszych reprezentantów. Kolejny medal dla reprezentacji Polski wśród juniorów do lat 18 wywalczył Jakub Lenart reprezentant TKKF Azory Kraków. Tym razem Jakub zadebiutował w nowej kategorii wagowej 93 kg wywalczając tytuł wicemistrza Świata uzyskując w trójboju 630 kg. Zawodnik zaliczył wszystkie dziewięć podejść. W przysiadzie w pierwszej próbie 210 kg , następnie 225 kg i w trzeciej próbie 232,5 kg i za tej bój otrzymał mały brązowy medal. W wyciskaniu także wszystkie trzy podejścia zaliczone 150, 160 oraz 162,5 kg i medal złoty za ten bój. Martwy ciąg to słabszy bój Jakuba, ale podobnie jak w przysiadzie i wyciskaniu zalicza wszystkie trzy podejścia zaczynając od 220, następnie 230 i w ostatniej próbie 235.

35244506_1992945474091621_614505675690606592_n35058228_1992950640757771_239889363889029120_n35162150_1992945530758282_4513370699443732480_n35226957_1992950170757818_1113871013411553280_n

 

 

]]>
http://silownia.krakow.pl/jakub-lenart-wicemistrzem-swiata/feed/ 0
Mistrzostwach Świata w WL klasycznym w Vanta/Finland 14-19 Maj 2018 http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wl-klasycznym-w-vantafinland-14-19-maj-2018/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wl-klasycznym-w-vantafinland-14-19-maj-2018/#comments Tue, 12 Jun 2018 17:43:56 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1025 Czytaj dalej]]> 33147939_1690691281019153_2378154560372867072_o32876004_1690696011018680_4135373376501841920_o32879712_1690677051020576_6634109895329185792_o 33031557_1690690894352525_8503180770926395392_o
3 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Świata w WL klasycznym w Vanta/Finland 14-19 Maj 2018 złoto w kat 93kg Jakuba150/157,5/162,5(filmik z 3 złotego podejścia 😊)oraz3 miejsce Wojtka w kat 66kg oraz Michała 3 miejsce w kat 83 kg z wynikiem 145 kg gratulacje dla zawodników oraz trenerów jak i kolegów klubowych 😊💪💪🏆🏆
]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wl-klasycznym-w-vantafinland-14-19-maj-2018/feed/ 0
Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 2018 http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-2018/ http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-2018/#comments Tue, 29 May 2018 07:55:46 +0000 http://silownia.krakow.pl/?p=1021 Czytaj dalej]]> 3 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Świata w WL klasycznym w Vanta/Finland 14-19 Maj 2018!

złoto Jakuby w kat 93kg 150/157,5/162,5
3 miejsce Wojtka w kat 66kg
3 miejsce Michała w kat 83 kg z wynikiem 145 kg

Gratulacje dla zawodników oraz trenerów jak i kolegów klubowych

32760941_202374640563101_3064719724181979136_n

]]>
http://silownia.krakow.pl/mistrzostwach-swiata-w-wyciskaniu-lezac-klasycznym-2018/feed/ 0