Składki Członkowskie.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „AZORY” Kraków
ustala wysokość składek członkowskich na następującym poziomie:

 • Uczniowie i studenci – 60 zł miesięcznie
 • Osoby nie uczące się – 70 zł miesięcznie
 • Kobiety                           – 50 zł miesięcznie

Wpłat można dokonywać w klubie lub pod numerem konta 88 1020 2906 0000 1902 0090 9770 PKO BP

Zasady przyznawania ulg na składki członkowskie

Obniżki składek członkowskich za korzystanie z siłowni TKKF „Azory” dotyczą „zawodników” oraz „kandydatów” do sekcji Trójboju Siłowego, Wyciskania Sztangi Leżąc oraz Kulturystyki i Fitness.

Są nagrodą za sukcesy w startach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wkład wniesiony w propagowanie i rozwój sportów siłowych w regionie oraz zachętą do spróbowania swoich sił w sportach siłowych, kulturystyce i fitness.

Specjalne stawki opłat miesięcznych:

 • 10 zł/miesięcznie – dla zawodników którzy uzyskali miejsca 1-3 na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach lub Pucharze Polski w Trójboju Siłowym, Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz Kulturystyce i Fitness (w barwach TKKF „Azory”).
 • 30zł/miesięcznie – dla zawodników którzy uzyskali miejsca 1-3 na innych zawodach z kalendarza imprez PZKFiTS (jeżeli w kategorii wagowej oraz wiekowej w której byli klasyfikowani było co najmniej 6 zawodników).
 • 40zł/miesięcznie – dla zawodników którzy uzyskali miejsca 4-6 na Mistrzostwach lub Pucharze Polski
 • 40zł/miesięcznie – dla zawodników którzy uzyskali miejsca 1-6 na zawodach z kalendarza imprez PZKFiTS (jeżeli w kategorii wagowej oraz wiekowej w której byli klasyfikowani startowało minimum 3 zawodników).
 • 45zł/miesięcznie – dla zawodników startujących w barwach TKKF „Azory” na zawodach z kalendarza PZKFiTS (bez warunków dodatkowych).
 • 50zł/miesięcznie – dla kandydatów do sekcji TS, WSL i KiF przygotowujących się do startu w barwach TKKF „Azory” na okres maksymalnie 4 miesięcy przed startem.

Uwagi do powyższych ustaleń:

 1. Wszystkie stawki specjalne są przyznawane na okres 12 miesięcy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało nabyte prawo do ulgi. Nie dotyczy ulgi dla kandydatów którą przyznaje się na okres 4 miesięcy.
 2. Zawodnikiem sekcji określa się osobę reprezentującą TKKF „Azory” na zawodach z kalendarza Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego oraz wpisaną na listę zawodników przez koordynatora sekcji.
 3. Kandydatem do sekcji określa się osobę przygotowującą się do zawodów, na których będzie reprezentowała TKKF „Azory” na maksymalnie 4 miesiące przed przewidywanym startem oraz wpisaną na listę kandydatów przez koordynatora sekcji.

Zachęcamy do treningów we wszystkich prowadzonych przez nas sekcjach
Twój sukces jest w Twoich rękach!