g2384
Dodane 17 kwietnia 2018 · Posted in Aktualności

KOMUNIKAT 4/2018

ZASADY UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH POLSKI 2018

Na posiedzeniu w dniu 03.02.2017 r Zarząd PZKFiTS podjął decyzję odnośnie udziału w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce oraz Mistrzostw Polski w Fitness 2018 w Kielcach.
1. Każdy Klub zrzeszony w PZKFiTS może wystawić dowolną liczbę zawodników do rundy eliminacyjnej, rozgrywanej w przypadku, gdy ogólna liczba zawodników z danego klubu przekracza liczbę kategorii rozgrywanych na Mistrzostwach. Te eliminacje będą prowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji w danej kategorii na Mistrzostwach Polski.

2. Na weryfikacji Klub musi zadeklarować, w których kategoriach chce mieć 1 zawodnika, a w których 2 zawodników. Do Mistrzostw Polski kwalifikuje się z danego tylko tylu zawodników, ile jest kategorii.

3. Punktacja drużynowa będzie liczona według aktualnych przepisów IFBB. Do punktacji drużynowej będą wliczani najlepsi zawodnicy z każdego klubu w każdej konkurencji, ale ni więcej niż 2 z jednej kategorii, według następującego schematu:

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce:
-Kulturystyka mężczyzn – najlepszych 6 (z danego klubu)
-Kulturystyka klasyczna mężczyzn – najlepszych 3
-Fitness plażowe mężczyzn – najlepszych 4
-Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – najlepszy 1
-Pary mieszane – najlepsza para

Mistrzostwa Polski w Fitness:
-Fitness mężczyzn – najlepszy 1 (z danego klubu)
-Fitness kobiet – nejlepsza 1
-Fitness atletyczne kobiet – najlepsza 1
-Fitness sylwetkowe kobiet – najlepsze 2
-Bikini-fitness kobiet – najlepsze 3
-Wellness-fitness kobiet – najlepsze 1
-Fit model kobiet – najlepsza 1
-Fit model mężczyzn – najlepszy 1

4. Jednocześnie Zarząd zniósł opłaty związkowe za zmianę barw klubowych.
W celu zmiany barwy klubu wystarczy złożyć pismo zwalniające z dotychczasowego klubu oraz pismo deklarujące przyjęcie do nowego klubu.
W przypadku umowy indywidualnej między klubem a zawodnikiem, obowiązują zapisy z tej umowy.

5. W Mistrzostwach Polski Dzieci w Fitness obowiązują dotychczasowe zasady: liczba wystawianych przez Kluby zawodników jest nielimitowana, ale do punktacji drużynowej wlicza się wyniki najlepszych 5 dziewczynek oraz dwóch chłopców.

Zarząd PZKFiTS

https://www.pzkfits.pl/komunikat-4-2018-zasady-udzialu-w-mistrzostwach-polski-2018/