g2384
Dodane 21 sierpnia 2018 · Posted in Aktualności

KOMUNIKATO ZAWODACH

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 i 23 w Trójboju Siłowym Klasycznym

Kielce, 14 – 16 września 2018r.
Eliminacje do Mistrzostw Europy Juniorek i Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym

 1. Popularyzacja trójboju siłowego klasycznego.
 2. Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Polski na rok 2018 w kategorii juniorek i juniorów do lat 18 i 23.
 3. Wyłonienie reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów

II. ORGANIZATORZY

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
 2. Klub Sportowy Tęcza-Społem w Kielcach.
 3. Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin zawodów:
 2. Miejsce startu:
 3. Termin zgłoszeń:

14 – 16 września 2018r.
Hala sportowa Klubu Sportowego Tęcza-Społem,
ul. Zagnańska 110, 25-560 Kielce.
03 września 2018r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniukompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu „Do pobrania”: pobierz wniosek.

2. Opłacone startowe w przypadku:
i. zgłoszenia terminowego – do 03 września 2018 r. (poniedziałek) : 100 zł.
ii. zgłoszenia spóźnionego – od 04 września 2018 r. do 06 września 2018 r (czwartek) : 200 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.Opłaty startowe należy wnosić w biurze zawodów wyłącznie gotówką.

3. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

V. SPOSOBY RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna juniorek i juniorów do lat 18 i 23 w obowiązujących kategoriach wagowych.
2. Klasyfikacja Najlepszej Juniorki i Najlepszego Juniora do lat 18 i 23 według formuły Wilks`a.
3. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona w kategorii juniorek i juniorów do lat 18 i 23.

UWAGA: zawodnicy mogą zgłosić się do rywalizacji wyłącznie w jednej kategorii wiekowejwynikającej z daty urodzenia (np. 15-latek wyłącznie do lat 18)

 1. NAGRODY
  1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej juniorek i juniorów zostaną nagrodzone medalami.
  2. MistrzyniiMistrzPolskiwkategoriiwagowejzostanąnagrodzeni statuetkamilubpucharami.
  3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszej Juniorki oraz Najlepszego Juniora Zawodów

   zostaną nagrodzone pucharami.

  4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej juniorek i juniorów zostaną nagrodzone pucharami.
  5. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy, a osoby niesklasyfikowane

   certyfikat uczestnictwa.

 2. INFORMACJE
  1. Adres do korespondencji:
   Klub Sportowy „Tęcza-Społem”

   25-560 Kielce, ul. Zagnańska 110Tel: (41) 331-56-94
   e-mail: teczaspolem@o2.pl.

  2. Wszelkich informacji udziela: Izabela Korus, tel. (41) 331-68-94, 794-973-943.
  3. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w Internecie

   na witrynach www.pzkfits.pl i www.powerlifting.pl.

 3. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.
  2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pzkfits.pl jako załącznik do wiadomości. Załącznik ma byćplikiem w formacie Excela 98-2003.
  3. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
  4. W dniach 04-06 września 2018 r. istnieje możliwość dokonywania zmian kategorii

   wagowej zgłoszonych zawodników bez konsekwencji finansowych.

  5. Po 06 września 2018 r. nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania

   jakichkolwiek zmiannalistachstartowych.

  6. Zgłoszenia ustne lub telefoniczne, z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia, nie będąhonorowane.
  7. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl.
 4. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  1. Możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie – termin rezerwacji do 06 września 2018 r.w Hotelu Villa Bagatela, Dąbrowa, ul. Barczańska 319a, Pan Daniel Grzela tel. 575-603-800.Wyżywienie: w miejscu startu (kawiarnia KS Tęcza-Społem) – obiad 25 zł, kolacja 20 zł.
  2. Zamówienia na wyżywienie należy składać do 07 września 2018 r. Po tym terminie organizator nie zapewnia ww. świadczeń.
 5. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany w Internecie na witrynach www.pzkfits.pl , www.powerlifting.pl .

REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
 2. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym

  w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS. Warszawa, dnia 2018.07.20

  Wiceprezes PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego

  mgr inż. Grzegorz Nocek
  https://www.pzkfits.pl/mistrzostwa-polski-juniorow-do-lat-18-i-do-lat-23-2018-komuikt/page2image1297486832