g2384
Dodane 21 sierpnia 2018 · Posted in Aktualności

KOMUNIKAT O ZAWODACH

VIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym

Eliminacje do: Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym 2018
Mistrzostw Europy Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym 2019 Pucharu Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym 2019

Wrocław 7- 9 września 2018 r.

I. CELE

1. Popularyzacja trójboju siłowego klasycznego.
2. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski na rok 2018 w kategorii seniorek i seniorów.
3. Wyłonienie reprezentantów Polski na

– Mistrzostwa Europy w TSK 2018
– Mistrzostwa Europy Weteranów w TSK 2019- Puchar Europy w TSK 2019

II. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.2. Strenght Coach Performance Wrocław.
3. Wojciech Jusiel Sport-Performance.

III. TERMIN I MIEJSCE1. Termin zawodów:
2. Miejsce startu:
3. Termin zgłoszeń:

7- 9 września 2018 r.
Hala Sportowa SCP Wrocław, ul.Międzyleska 4
29 sierpnia 2018 r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS. Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe
opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członkówPZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniukompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji

zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS w menu „Do pobrania”.
2. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.3. Opłacone wpisowe w przypadku:

I. zgłoszenia terminowego – do 29 sierpnia 2018r. (środa) : 150 zł
II. zgłoszenia spóźnionego – od 30 sierpnia 2018r. do 1 września 2018r. (sobota): 250 zł.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.

V. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna seniorek w obowiązujących kategoriach wagowych. 2. Klasyfikacja indywidualna seniorów w obowiązujących kategoriach wagowych. 3. Klasyfikacja najlepszej seniorki i najlepszego seniora według formuły Wilks’a. 4. Klasyfikacja drużynowa w kategorii seniorek i seniorów.

VI. NAGRODY

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej zostaną nagrodzone medalami.
 2. Mistrzynie i Mistrzowie Polski w kategoriach wagowych zostaną nagrodzeni pucharami lubstatuetkami.
 3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Zawodnikzostaną nagrodzone pucharami.
 4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej seniorek i seniorów zostaną nagrodzonepucharami.
 5. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzająceuzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

VII. INFORMACJE

 1. Wszelkich informacji udzielają:
  p. Wojciech Jusiel 506 018 294 w.jusiel@strengthcoach.ploraz p. Jarosław Drzewiecki 577 572 435 jdr.fit@gmail.com
 2. Informacje o zawodach wraz z Komunikatem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą wInternecie na witrynie www.pzkfits.pl
 3. Wszystkie należności związane z opłatą wpisowego płatne wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.

2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pzkfits.pl jako załącznik do wiadomości. Załącznik ma być plikiem w formacie Excela 98-2003.

3. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

 1. W dniach 30 sierpnia 2018 r. – 01 września 2018 r. istnieje możliwość dokonywaniazmian kategorii wagowej zgłoszonych zawodników bez konsekwencji finansowych.
 2. Zgłoszenia ostateczne i zmiany kategorii wagowych przyjmowane są do dnia 01 września 2018r.Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania jakichkolwiekzmian na listach startowych.
 3. Zgłoszenia ustne lub telefoniczne, z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia nie będą honorowane.
 4. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl

IX. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

1. Zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowani załatwiają w własnym zakresie.Hotele blisko miejsca startu, gdzie można zamówić noclegi i wyżywienie:Hotel Wodnik Wrocław, ul. Na Grobli 28, Tel. 0-71 343 36 67
Hotel Brochów Wrocław, ul. Centralna 32, Tel. 0-71 343 41 79

Hotel Campanile Ślężna 26, Tel. 0-71 783 03 00
Hotel Premiere Classe Ślężna 28, 53-302 Wrocław, Tel. 0-71 783 02 00

X. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowanyw Internecie na witrynie www.pzkfits.pl .

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
2. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom

zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl

Wrocław, dnia 20 lipca 2018r.

Zatwierdził: Organizator:

Strength Coach Performance Wrocław mgr inż. Wojciech Jusiel

https://www.pzkfits.pl/mistrzostwa-polski-w-trojboju-silowym-klasycznym-komunikat/