O klubie.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Azory” powstało w 1985 r aby uczestniczyć w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. W codziennej pracy koncentruje się na rozwijaniu działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci i krzewieniu zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. Jednym z nadrzędnych celów Stowarzyszenia jest również kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków obywatelskich.

TKKF „Azory” realizuje swoje cele poprzez:

 • Programowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.
 • Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
 • Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo- rekreacyjnych.
 • Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym względnie rekreacyjnych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z której zyski przeznaczone są na działalność statutową.

Aktualna struktura TKKF „Azory”

Zarząd

 • Prezes – Krzysztof Piwowar
 • V-ce prezes – Mirosław Daniel
 • Skarbnik – Kamil Świątek
 • Sekretarz – Katarzyna Karus-Wysocka
 • Członek – Rafał Mus

Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Pandyra
 • Adam Abramczuk
 • Wiesław Kural