g2384
Dodane 7 września 2018 · Posted in Aktualności

W sobotę 29 września w Hali Sportowej – Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Michalika 2 odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa MTKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i Trójboju Siłowym Klasycznym . Wszystkich chętnych do startu prosi się o zapisywanie telefonczne lub osobiście w siłowni klubu w zgłoszeniu proszę podać imię , nazwisko , kategorię wagową i kategorię wiekową .Wszystkich zawodników naszego klubu zachęcamy do startu w zawodach . Zapraszam oczywiście kibiców aby wspierali naszych zawodników 💪💪

Poniżej komunikat o zawodach :

 

I. CELE

1. Popularyzacja sportów siłowych wśród mieszkańców Polski.
2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu leżąc klasycznym i w IV trójboju siłowym klasycznym.

II. ORGANIZATORZY

1. Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Krakowie
2. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
3. Ognisko TKKF „Azory” Kraków

III. PARTNERZY I SPONSORZY

1. Województwo Małopolskie.
2. Gmina Miejska Kraków.
3. Gmina Zielonki

IV . WSPARCIE MEDIALNE

1. Kurier Małopolski TKKF

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji na wadze, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków i kandydaci na członków.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: https://www.pzkfits.pl/do-pobrania/

2. Opłacone wpisowe:

a/ Trójbój Siłowy Klasycznym w wysokości 65 zł.
Zgłoszenia po terminie 100 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.

b/ Wyciskanie Sztangi Klasycznym w wysokości 65 zł.
Zgłoszenia po terminie 100 zł.
Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .

Uwaga:
Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).

3. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w wyciskaniu leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.

UWAGA:
Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a
2. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a,
3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
4. Juniorzy 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a,
5. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a
6. Seniorzy w kat. 74, 93, + 93, według formuły Wilks’a
7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
9. Weterani III gr. (+ 60 ) lat open według formuły Wilks’a.
Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :

1. Juniorki 14-18 lat open według formuły Wilks’a
2. Juniorki 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
4. Juniorzy 14-18 lat open według formuły Wilks’a,
5. Juniorzy 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
6. Seniorzy w kat open według formuły Wilks’a –
7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
9. Weterani III gr.( +60 ) lat open według formuły Wilks’a.

Regulamin zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez PZKFiTS.